ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานทำไมโรงงานต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ คือหนึ่งในพลังงานทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลง ซึ่งเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ถูกลงกว่าแต่ก่อน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นด้วย โรงงานชั้นนำต่างมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงงาน รวมถึงสายพานการผลิตมากขึ้น

1 พลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุด พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุดในภาคอุตสาหกรรม พลังงานจากแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ หรือหากเป็นในส่วนของสายการผลิต หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่แล้ว ก็จะเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภททำความร้อน

2 ความคุ้มค่าต่อการลงทุน โซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี โดยผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ และองค์กรด้านโซลาร์เซลล์ คำนวณระยะเวลาที่จำเป็นในการคืนทุนไว้อยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อคืนทุนได้แล้ว ส่วนต่างอีก 17 - 18 ปีนี้เอง ที่จะกลายเป็นผลพลอยได้ของผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยแท้จริง

3 การใช้โครงสร้างของโรงงานให้เกิดประโยชน์ โครงสร้างของโรงงานซึ่งส่วนใหญ่มีดาดฟ้าเรียบ ทำให้เหมาะแก่การติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย ทำให้โซลาร์เซลล์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4 การใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากนโยบายภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การลงทุนโซลาร์เซลล์ที่นอกเหนือจากการลดต้นทุนพลังงานของกิจการแล้ว ยังสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้อีกด้วย

5 การมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงาน ดังนั้น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่สะอาด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก


 

ทำไมโรงงาน ควรติดตั้งโซล่าเซลล์ เพราะส่วนใหญ่โรงงานจ่ายค่าไฟมาก มาจากการใช้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรขนาดใหญ่ รวมถึงระบบไฟฟ้าต่างๆ ทำให้ค่าไฟในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้สูง การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ คือทางเลือกที่ผู้ประกอบการนิยมนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปแผงโซล่าเซลล์ จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี ผู้ผลิตโซล่าเซลล์ และองค์กรด้านโซล่าเซลล์ คำนวณระยะเวลาที่จำเป็นในการคืนทุนไว้อยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี มากน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ด้วยเหตุผลนี้ เท่ากับว่าส่วนต่างที่เหลือ 17-18 ปีนี้ คือกำไรในความคุ้มค่าของการลงทุนติดตั้ง ซึ่งประหยัดและคุ้มค่าแน่นอน     

โครงสร้างโรงงานส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีพื้นที่กว้าง รวมถึงบริเวณดาดฟ้า หรือหลังคาโรงงานที่เรียบ ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากนัก จึงทำให้เหมาะแก่การติดตั้ง โซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) เนื่องจากติดตั้งได้ง่ายรวมถึงแผงโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย     

จากนโยบายภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หากโรงงานของท่านมีการลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรได้  เห็นว่าประโยชน์ที่ได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นมีอยู่มาก หากท่านใดที่มีความสนใจลงต้นทุนติดตั้งให้กับโรงงานหรือธุรกิจของท่านติดต่อเราได้นะคะ

โทรรับข้อเสนอพิเศษได้เลยคะ 095-649-5415 

การติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงานอุตสาหกรรมด้วย Solar Rooftop คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน อาคาร ที่พักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานนั้นจะเข้ามายังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านหรือในอุตสาหกรรมได้ทุกชนิด แต่ระบบไฟฟ้าจะมีการเชื่อมต่อจาก Solar Rooftop  และไฟฟ้าของการไฟฟ้า  โดย Solar Rooftop  เป็นการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค ข้อดี ก็คือ สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับการไฟฟ้าฯ อย่างไรก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อนเท่านั้น หรือนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าไฟในแต่ละเดือน ช่วยให้ประหยัดเงินหรือประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น นอกจากนั้น หากมีการผลิตไฟฟ้าไม่พอใช้ อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อทดแทน

ทำไมติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน จึงคุ้มค่าสำหรับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม?  โซล่าเซลล์โรงงานหรือการนำระบบ Solar  Rooftop มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ช่วยให้ประหยัดค่าไฟแต่ละเดือนได้ ค่อนข้างมากเลยและคุ้มค่าน่าลงทุน เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก หากมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา นอกจากจะช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟแล้ว ยังช่วยลดความร้อนของหลังคาและลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

1. การติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยลดและป้องกันการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า  ทุกท่านทราบดีว่าค่าไฟฟ้ามักจะสูงขึ้นอยู่เสมอ แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะปรับตัวลดลงเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นในมุมของการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้านั้นจึงค่อนข้างสูงและเป็นหนึ่งใน Fixed cost ก้อนใหญ่ของบริษัท  โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้า เป็นหลักแสนหรืออาจมากถึงหลักล้านต่อปีต่อปี การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

2. การติดตั้งโซล่าเซลล์ช่วยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับท่าน ในการสร้างโรงงานนั้นสิ่งที่แน่นอนคือต้องมีการสร้างบนพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมหรือหลังคาโกดัง ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของท่านได้อย่างมาก อีกครั้งหากถ้ามีความจำเป็นหรือมีความตั้งใจจะขายอสังหาริมทรัพย์ในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรม การมีแผงโซล่าเซลล์ติดอยู่บนหลังคาก็ช่วยอสังหาริมทรัพย์ของท่านขายง่ายและเร็วมากยิ่งขึ้น  ทั้งหมดนี้เป็นเพราะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เมื่ออาคารมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบางส่วนหรือติดตั้งทั้งหมดของอาคาร นั่นหมายความว่าอาคารหลังนั้นมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวของอาคารที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับอาคารอื่นๆ ที่ไม่ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

3. ไม่ปล่อยมลภาวะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะไม่ก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษทางอากาศหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังไม่มีการปล่อยขี้เถ้าหรือของเสียงอื่น ๆ มาทำลายสภาพแวดล้อมทางอากาศ

4. ใช้ไฟฟรี เพราะหากท่านมีการใช้งานแผงโซล่าเซลล์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนของโรงงานและในบางครั้งอาจมีกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอ ท่านอาจไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเลย ซึ่งการทำแบบนี้ช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่าประจำในแต่ละเดือน และสามารถเพิ่มผลประกอบการและผลกำไรสุทธิให้กับบริษัทได้

5. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เนื่องจากการใช้โซล่าเซลล์เป็นการใช้พลังงานสะอาด รัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนการใช้พลังงานเหล่านี้ของผู้ประกอบกิจการ จึงมีการเสนอนโยบายการลดหย่อนภาษีให้กับผู้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งในที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์อย่างโรงงานอุตสาหกรรม อาจใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งสามารถลดหย่อนได้มากถึง 50% ของเงินลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งสำหรับการคำนวณภาษีแบบ ภงด. 50 ประจำปี ถือเป็นการลดรายจ่ายของบริษัทได้อีกด้วย

6. ช่วยป้องกันโครงสร้างของหลังคาไปในตัว ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคานั้น สามารถช่วยให้หลังคาเย็นสบายจากแสงแดดที่รุนแรงแผงโซล่าเซลล์จะช่วยดูดซับแสงแดดไม่เพียงแต่เพื่อผลิตพลังงานเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันความร้อนจากแดดโดยตรงได้อีกด้วย นั่นแปลว่าช่วยลดการสึกกร่อนจากการถูกแดดเผา ในอีกมุมหนึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็ทำหน้าที่เหมือนกับต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับหลังคาอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นแปลว่าจะช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวอาคารได้มากขึ้น ช่วยให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศภายในตัวอาคารน้อยลงเช่นกัน

7. ติดตั้งง่ายคืนทุนเร็ว ในปัจจุบันการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อน อีกทั้งยังสามารถติดตั้งได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบการที่ติดแผงโซล่าเซลล์บนโรงงานอุตสาหกรรม สามารถคืนทุนได้ไวกว่าเมื่อก่อน อาจใช้เวลานาน 10-15 ปี ปัจจุบันนี้ใช้เวลาเพียง 6-7 ปี เท่านั้นก็จะคืนทุน ผู้ประกอบการสามารถลงทุนแค่ครั้งเดียวและคืนทุนได้ใน 7 ปีหลังจากนั้นก็เป็นการเก็บกำไรระยะยาวสำหรับกิจการได้เลย 

 
 

(Solar Rooftop) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน หลังคาจอดรถ ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ Solar Rooftop เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์ Inverter แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยข้อดีคือสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายให้กับการไฟฟ้าฯ (ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการก่อน) หรือนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานเองเพื่อลดค่าไฟฟ้า หากผลิตไม่พอใช้อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน Solar Rooftop มีอุปกรณ์ประกอบระบบที่สำคัญคือ      แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โครงรองรับแผง ตู้ไฟฟ้า DC BOX และตู้ไฟ AC เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย (Grid-tie INVERTER)

การติดตั้งหลังคา Solar Roof สามารถติดตั้งได้หลายขนาด ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหน โดยสามารถออกแบบได้ให้เหมาะสมกับการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า สามารถติดตั้งได้หลายขนาดตั้งแต่ขนาด 5, 10, 20, 25 kW ถึง 1,000 kWp หรือ 1MW ก็ได้ แต่ควรเลือกใช้อินเวอร์เพื่อเชื่อมต่อตาม List of Inverter ของ MEA and PEA

1 kWp จะใช้พื้นที่ได้ประมาณ 10 ตร.ม. ต่อกิโลวัตต์ กรณีพื้นที่เป็นดาดฟ้าไม่มีเงาบังสามารถติดได้ 15 20 kWp โดยเลือกหลังคาฝั่งทิศใต้เป็นหลักจะดีที่สุด กรณีที่พื้นที่ติดตั้งหลังคาเป็นดาดฟ้า หรือพื้นคอนกรีตสามารถติดตั้งได้เลยไม่ต้องกังวล  กรณีหลังคาที่จะติดตั้งเป็นเมททัลชีท หรือกระเบื้องหรืออะไรก็ตามที่เป็นโครงสร้างแป ควรมีความสามารถที่จะรองรับ Dead Load เพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่า 10-12 kg/sq.m. ทั้งนี้ควรปรึกษากับวิศวกรโยธาฯ เพื่อให้คำนวณเผื่อหากยังไม่เริ่มก่อสร้าง หรือหากสร้างแล้วให้คำนวณเพิ่มเติมว่าจะสามารถรองรับน้ำหนักได้หรือไม่

การติดตั้งระบบ Solar Rooftop แบบผลิตเพื่อใช้ไฟเอง สำหรับบ้านเรือน โรงงานที่ต้องการลดค่าไฟ การติดตั้งแบบนี้เพื่อลดค่าไฟฟ้า โดยเมื่อมีการใช้ไฟ มากกว่าที่ผลิตเองจากโซล่าเซลล์ ตัวอุปกรณ์ Grid-Tie Inverter ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ ก็จะทำหน้าที่ดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก็จะทำให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้และไม่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังไฟไม่พอเพราะดึงจากการไฟฟ้ามาชดเชย ซึ่งเหมาะกับโรงงานที่มีค่าไฟตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สำหรับโรงงานที่มีการใช้โหลดช่วงกลางวันเยอะอยู่แล้ว ถ้าใช้เงินตัวเองลงทุน จะมีการคืนทุนอยู่ประมาณ 6-7 ปี แต่สำหรับผู้ที่มีผลประกอบการดี มีกำไรต่อเนื่อง สามารถที่จะเช่าซื้อเครื่องจักร (Leasing) แทนการลงทุนเอง เท่ากับว่า ท่านไม่ต้องควักเงินสักบาทหรือลงทุนไม่เกิน “10%”

Solar Rooftop สามารถติดตั้งกับหลังคาทุกประเภท สามารถติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ได้ ทั้ง Metal Sheet และ Roof slab เพราะหลังคาเป็นส่วนที่รับแรงน้อยมาก ปกติอุปกรณ์แผงโซล่าร์ที่ติดตั้งบนหลังคา จะมีโหลดประมาณ 10-12 kg ต่อตารางเมตร จะต้องมาพิจารณาแปที่รองรับว่า ทำด้วยวัสดุอะไร ไม้ เหล็กกล่อง หรือรางซี เป็นต้น ขนาดแปเท่าไร อายุการใช้งานเท่าไร ชนิดแผ่นมุงหลังคา และน้ำหนักต่อตารางเมตรโดยประมาณ หลังจากนั้นต้องปรึกษาวิศวกรโครงสร้าง เพื่อดูว่าแปหลังคาสามารถรับโหลดได้เพิ่มอีกเท่าไรถึงจะบอกได้ว่าสามารถติดตั้งโซล่าร์เซลล์ได้หรือไม่

ข้อจำกัดในการติดตั้ง พื้นที่ติดตั้งไม่ควรมีเงาบัง เช่น เงาจากอาคารสูง หรือ ต้นไม้ใหญ่ ไม่เหมาะกับโครงสร้างหลังคาที่ไม่สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้ เช่น โครงไม้ เป็นต้น ไม่เหมาะกับหลังคาสังกะสี หรือ หลังคาแบบลอนคู่ที่เก่าประมาณ 10 ปีขึ้นไป

บริการติดตั้งโซล่าเซลล์ราคาประหยัดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และแผงโซล่าเซลล์ให้กับภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ปศุสัตว์ ไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด เรายินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการเลือกใช้อุปกรณ์แสงสว่างและโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะกับการใช้งาน ความต้องการ และพื้นที่ให้กับทุกท่าน
 

 

 

Visitors: 11,628